REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE SAMPLING BETTY WHITE, CHEESECAKE CU CĂPȘUNI DIN 30 NOIEMBRIE 2018 – 31 MARTIE 2019

REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI DE SAMPLING

BETTY WHITE, Cheesecake cu Căpșuni

 DIN 30 NOIEMBRIE 2018 – 31 MARTIE 2019

nr. de înregistrare 2442/28.11.2018

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.    Campania de sampling “ BETTY WHITE, Cheesecake cu Căpșuni” ("campania") este organizată și desfășurată de S.C. Betty Ice S.R.L., cu sediul social în jud. Suceava, loc. Suceava, str. Cernăuți, nr. 121, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/2188/1994, CUI RO6726755 (denumită în continuare "Organizator").

1.2.    Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt menționate mai jos.

1.3.    Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://www.bettyiceshop.ro/, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane, pe întreaga durată a campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3 sau transmițând o scrisoare la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1.    Campania este organizată și se desfășoară la nivel național, în cadrul insulelor Betty Ice detaliate în anexele prezentului Regulament, în perioada 30.11.2018 – 31.03.2019, în intervalul orar de funcționare a insulelor, conform programului specific al fiecăreia dintre acestea.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.    Campania va fi lansată pe data de 30.11.2018 și se va desfășura până pe data de 31.03.2019, în intervalul orar de funcționare a insulelor conform programului specific al fiecăreia dintre acestea. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform prevederilor din Secțiunea 1 de mai sus.

3.3.    Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, actualizată.

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI AMBALAJELE PARTICIPANTE

4.1.    Produsele participante la campanie sunt toate produsele/înghețatele Betty Ice, mărci proprietate a organizatorului, (numite în cele ce urmează “produse participante”), comercializate individual, disponibile spre achiziție din cadrul insulelor Betty Ice descrise în anexele prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

5.1.    La această campanie de sampling pot participa cetățenii români, persoane fizice care au domiciliul stabil în Romania, care au împlinit vârsta de 14 ani până la data de 30 noiembrie 2018, care au capacitate deplină de exercițiu și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial denumiți în continuare („participanți”).

5.2.    Participarea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au împlinit încă 14 ani la data începerii campaniei, se poate face doar cu acordul unui tutore legal prezent la insula Betty Ice.

5.3.    Participarea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au împlinit încă 18 ani la data începerii campaniei, se poate face doar cu acordul în prealabil al părinților sau a unui tutore legal prezent la insula Betty Ice.

5.4.    Prin implicarea la campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

5.5.    La aceasta campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai agențiilor implicate în desfășurarea campaniei precum nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

5.6.    Orice persoana are dreptul de a participa la campanie o singura data intr-un interval de 24 de ore.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1.    Pentru a se putea participa la campania de sampling “Betty White, Cheesecake cu căpșuni”, participantul trebuie să fie invitat de vânzătoarea Betty Ice, unde este în derulare acest proces, să testeze produsul Betty White, Cheesecake cu Căpșuni, sau să se prezinte la insulă și să ceară spre degustare respectivul produs.

6.2.    Pentru orice punct de vanzare Betty Ice, în cazul atingerii numărului de bucăți date spre sampling pentru ziua respectivă, nu se va mai putea participa la campanie la respectiva locație

în ziua respectivă.

 

SECȚIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE

7.1.    Participarea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au împlinit încă 14 ani la data începerii campaniei, se poate face doar cu acordul unui tutore legal prezent la insula Betty Ice.

SECȚIUNEA 8. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

8.1.    În vederea obținerii de informații referitoare la campania de sampling, participanții pot solicita informații în cadrul insulelor Betty Ice participante.

8.2.    Orice nelămurire/contestație, va fi soluționata în cel mult 48 de ore lucrătoare.

SECȚIUNEA 9. PRODUSELE CAMPANIEI

9.1       În cadrul campaniei se vor acorda pentru sampling zilnic torturi, conform  Anexei 1 la prezentul Regulament.

9.2       Pentru orice punct de vânzare Betty Ice, in cazul atingerii numarului de bucati date spre sampling pentru ziua respectiva, nu se va mai putea participa la campanie la respectiva locatie in ziua respectiva.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

10.1. Prin participarea la Campanie, toti participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personala și exclusivă a participanților.

10.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant din campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al acesteia.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1 Prezenta campanie poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

12.1 În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.

 

Anexa 1

S.C. BETTY ICE SRL, reprezentată prin Armenean Kevin, a hotărât desfășurarea în perioada 30.11.2018 – 31.01.2019 a unor samplinguri pentru promovarea noului produs BETTY WHITE, în cantitățile și locațiile de vânzare Betty Ice după cum urmează:

INSULA

FILIALA

ORAȘ

PERIOADA

Zile totale sampling

Nr torturi/zi

(Luni-Marți-Miercuri-Joi)

Nr torturi/zi

(Vi-Sb-Du)

 

Total torturi/ locație

CARREFOUR  VULCAN BUCUREȘTI

B

București

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

 

117

CARREFOUR BĂNEASA BUCUREȘTI

B

București

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR PITEȘTI

BV

Pitești

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

IULIUS MALL CLUJ

CJ

Cluj

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

           AUCHAN TÂRGU MUREȘ

 

MD

 

 

Mediaș

 

 

 

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

AUCHAN ELECTROPUTERE

CR

Craiova

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR TG JIU

CR

Targu Jiu

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CITY MALL CONSTANȚA

CT

Constanta

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR BRĂILA

FC

Braila

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR FOCȘANI

FC

Focșani

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR BUZĂU

 

FC

 

Focșani

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR GALAȚI

 

FC

 

Focsani

 

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

PALAS IAȘI

IS

Iași

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

IULIUS MALL  2 PARTER IAȘI

IS

Iași

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

REAL DEVA

MD

Deva

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR PLOIEȘTI

PL

Ploiești

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR 2 PLOIEȘTI INTRARE

PL

Ploiești

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

ARENA MALL BACĂU

SV

Bacau

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

MALL PIATRA NEAMȚ

SV

Piatra Neamț

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR SUCEAVA

SV

Suceava

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

IULIUS MALL 2 - AUCHAN SV

SV

Suceava

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR ROMAN

 

SV

 

Suceava

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

CARREFOUR TIMIȘOARA

 

TM

 

Timișoara

 

30-11-2018/31-01-2019

 

63

1

3

117

IULIUS MALL TM - AUCHAN

TM

Timișoara

30-11-2018/31-01-2019

63

1

3

117

 

Betty Ice SRL                                                                                    Data 27.11.2018

Armenean Kevin

 

Anexa 2

S.C. BETTY ICE SRL, reprezentată prin Kevin Armenean, a hotărât desfășurarea în perioada 01.02.2019 – 28.02.2019 a unor samplinguri pentru promovarea noului produs BETTY WHITE, în cantitățile și locațiile de vânzare Betty Ice după cum urmează:

INSULA

FILIALA

ORAȘ

PERIOADA

Zile totale sampling

Nr torturi/zi

(Luni-Marți-Miercuri-Joi)

Nr torturi/zi

(Vi-Sb-Du)

 

Total torturi/ locație

CARREFOUR  VULCAN BUCUREȘTI

B

București

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

 

52

CARREFOUR BĂNEASA BUCUREȘTI

B

București

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

AUCHAN ELECTROPUTERE

CR

Craiova

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

CARREFOUR TG JIU

CR

Targu Jiu

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

CARREFOUR FOCȘANI

FC

Focșani

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

CARREFOUR PLOIEȘTI

PL

Ploiești

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

ARENA MALL BACĂU

SV

Bacau

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

MALL PIATRA NEAMȚ

SV

Piatra Neamț

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

CARREFOUR SUCEAVA

SV

Suceava

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

IULIUS MALL 2 - AUCHAN SV

SV

Suceava

01-02-2018/28-02-2019

28

1

3

52

 

Betty Ice SRL                                                                                    Data 31.01.2019

Kevin Armenean

Anexa 3

S.C. BETTY ICE SRL, reprezentată prin Armenean Kevin, a hotărât desfășurarea în perioada 28.02.2019 – 31.03.2019 a unor samplinguri pentru promovarea noului produs BETTY WHITE, în cantitățile și locațiile de vânzare Betty Ice după cum urmează:

INSULA

FILIALA

ORAȘ

PERIOADA

Zile totale sampling

Nr torturi/

zi

(Luni-Marți-Miercuri-Joi)

Nr torturi/

zi

(Vi-Sb-Du)

 

Total torturi/ locație

CARREFOUR  VULCAN BUCUREȘTI

B

București

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

 

61

 

CARREFOUR BĂNEASA BUCUREȘTI

B

București

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR PITEȘTI

BV

Pitești

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

IULIUS MALL CLUJ

CJ

Cluj

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

           AUCHAN TÂRGU MUREȘ

 

MD

 

 

Mediaș

 

 

 

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

AUCHAN ELECTROPUTERE

CR

Craiova

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR TG JIU

CR

Targu Jiu

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CITY MALL CONSTANȚA

CT

Constanta

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR BRĂILA

FC

Braila

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR FOCȘANI

FC

Focșani

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR BUZĂU

 

FC

 

Focșani

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR GALAȚI

 

FC

 

Focsani

 

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

PALAS IAȘI

IS

Iași

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

IULIUS MALL  2 PARTER IAȘI

IS

Iași

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

REAL DEVA

MD

Deva

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR PLOIEȘTI

PL

Ploiești

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR 2 PLOIEȘTI INTRARE

PL

Ploiești

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

ARENA MALL BACĂU

SV

Bacau

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

MALL PIATRA NEAMȚ

SV

Piatra Neamț

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR SUCEAVA

SV

Suceava

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

IULIUS MALL 2 - AUCHAN SV

SV

Suceava

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR ROMAN

 

SV

 

Suceava

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

CARREFOUR TIMIȘOARA

 

TM

 

Timișoara

 

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

IULIUS MALL TM - AUCHAN

TM

Timișoara

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

BAIA MARE CARREFOUR

BM

Baia Mare

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

SATU MARE CARREFOUR

SM

Satu Mare

28-02-2019/31-03-2019

31

1

3

61

 

            Betty Ice SRL                                                                                  Data 27.02.2019

         Armenean Kevin