Regulament DISCOUNT 10% PRIN NEWSLETTER

REGULAMENTUL OFICIAL AL
CAMPANIEI PROMOTIONALE BETTY ICE
"DISCOUNT 10% PRIN NEWSLETTER"
din 3 mai 2018 – 1 septembrie 2018


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala “denumire campanie” ("Campania") este organizata si desfasurata de S.C. Betty Ice S.R.L., cu sediul social in jud. Suceava, loc. Suceava, Str. Cernauti, nr. 121, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J33/2188/1994, CUI RO6726755 (denumita in continuare "Organizator").
1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web http://www.bettyiceshop.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 sau transmitand o scrisoare la sediul Organizatorului, la adresa mentionata in Art. 1.1.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv pe http://www.bettyiceshop.ro/ in perioada 3 mai 2018 si 1 septembrie 2018.
2.2. Premiile se vor putea revendica exclusiv pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata la data de 3 mai 2018 si va dura pana la data de 1 septembrie 2018, inclusiv. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

4.1     Produsele participante la Campanie sunt toate produsele/inghetatele Betty Ice, marci proprietate a Organizatorului, (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), ce pot fi comandate online prin accesarea site-ului http://www.bettyiceshop.ro/, in limita stocului disponibil.


SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta campanie pot participa doar partenerii colaboratori ai S.C. BETTY ICE S.R.L. sau angajatii acestora, in nume propriu sau in calitate de intreprindere, cetateni romani, persoane fizice sau juridice care au domiciliul stabil in Romania, care au capacitate deplina de exercitiu si care accepta termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial denumiti in continuare („Participanti”).
5.2. Inscrierea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au implinit inca 18 ani la data inceperii campaniei, nu este permisa.
5.3. In cadrul prezentei Campanii promotionale colaboratorii si angajatii colaboratorilor S.C. Betty ICE S.R.L. vor primi pe adresele de e-mail comunicate ca adrese de contact, un newsletter din partea Betty Ice in care va fi specificat un cod unic de discount 10%, valabil pe o perioada determinata, perioada mentionata in newsletter, ce poate fi utilizat pentru orice comanda in valoare minima de 60 de lei, efectuata doar prin intermediul platformei online http://www.bettyiceshop.ro/ cel tarziu pana la data de 1 septembrie 2018.
5.4. Codul de discount de 10% poate fi utilizat doar in perioada mentionata in email-ul transmis de catre S.C. Betty Ice S.R.L. In afara acelei perioade, codul de discount 10% isi pierde valabilitatea si nu mai poate fi utilizat.
5.5. Participantii trebuie sa efectueze, in perioada specificata in email-ul primit din partea S.C. Betty Ice S.R.L., in numele societatii partnere Betty Ice sau in nume propriu, o comanda online pe platforma www.bettyiceshop.ro, a oricaror produse din gama Betty Ice in valoare totala minima de 60 de lei. 
5.6. Comenzile online in baza carora se face inscrierea in promotie trebuie sa contina datele reale ale participantului/societatii in baza careia se face comanda.
5.7. Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor aferente comenzilor plasate pe platforma www.bettyiceshop.ro respectiv cheltuieli determinate de achizitionare produselor participante. 
5.8. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, acesta urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie, telefonic sau prin e-mail.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. In urma primirii emailului din partea S.C. Betty Ice S.R.L., pentru a beneficia de discountul de 10% specificat in email, societatea destinatara sau angajatii acesteia trebuie sa plaseze o comanda pe platforma www.bettyiceshop.ro pentru achizitia oricaror produse Betty Ice in valoare minima de 60 de lei si sa utilizeze codul unic de discount 10%, mentionat in emailul primit din partea Betty Ice.
6.2. Comenzile la care se aplica codul unic de discount 10% pot fi plasate doar pe platforma de comenzi online http://www.bettyiceshop.ro/ si se aplica exclusiv comenzilor cu valoare minima de 60 de lei.
6.3. Comenzilor a caror valoare este mai mica de 60 de lei, nu li se va aloca discontul de 10%.
6.4. Comenzile plasate de catre alte societati decat cele care au primit newsletterul continand codul unic de discount sau  societatile partenere care utilizeaza alte coduri decat cele alocate lor nu vor beneficia de discountul de 10%.
6.5. Pentru a putea efectua o comanda in platforma de comenzi online a S.C. Betty Ice S.R.L. disponibila pe http://www.bettyiceshop.ro/, participantii trebuie sa aleaga produsele dorite in valoare minima de 60RON, sa adauge produsele in cosul de cumparaturi si sa completeze corect si complet formularul de comanda, specificand si codul de discount.
6.6. Necompletarea oricaruia dintre campurile din formular sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte, poate duce la anularea comenzii respective sau, dupa caz, la anularea discountului acordat. 
6.7. Discountul de 10% din valoarea totala a comenzii va fi mentionat pe factura finala a comenzii. 
6.8. Codul de discount 10% trebuie utilizat in perioada mentionata in email-ul primit din partea S.C. Betty Ice S.R.L., valabilitatea acestuia expirand in afara respectivei perioade. 

SECTIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

7.1. Pe intreaga perioada a Campaniei, fiecare societate sau angajat al fiecarei societati are dreptul sa efectueze oricate comenzi in baza aceluiasi cod unic de discount 10%, cu conditia ca numele societatii si codul de discount sa coincida sau, in cazul plasarii unei comanzi in nume propriu, angajatul care plaseza comanda sa poata face dovada faptului ca este angajat al societatii partenere al carei cod de discount este utilizat la momentul plasarii comenzii.
7.2. Comenzile plasate pe website vor putea fi achitate de catre participanti pe loc, utilizand un card bancar sau in sistem ramburs, la momentul primirii comenzii. 
7.3. Comenzile persoanelor minore, respectiv a persoanelor care nu au implinit inca 18 ani la data inceperii campaniei, nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 8. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

 
8.1. In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campania promotionala, la modalitatile de inscriere in Campanie, consumatorii pot solicita informatii in cadrul sectiunii de contact a platformei online disponibila pe http://www.betty.ro/contact/
8.2. Orice nelamurire/contestatie, va fi solutionata in cel mult 48 de ore lucratoare.

SECTIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI

9.1. Premiile Campaniei constau exclusiv in discountul de 10% ce va fi acordat garantat fiecarui partcipant la Campanie, persoana fizica sau juridica, care se conformeaza intocmai prezentului Regulament.
9.2. In vederea acordarii premiilor, la finalul procesului de plasare a fiecarei comenzi in valoare minima de 60de lei, dupa aplicarea codului unic de discount, se va acorda o reducere de 10% din valoarea totala a comenzii respective. De exemplu: daca un participant plaseaza o comanda de 60 de lei, acesta va primi ca premiu din partea Orgnizatorului scaderea din suma totala de plata a sumei de 6 lei, reprezentand 10% din valoarea comenzii plasate, astfel, suma finala ce urmeaza a fi achitata de catre participant fiind de 54 de lei. 
9.3. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei va fi in cuantum de 10% din totalul valorii comenzilor plasate pe site in perioada Campaniei, care provin din partea societatilor partenere sau a angajatilor acestora si care utilizeaza codul unic de discount acordat prin e-mail.


SECTIUNEA 10.  ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR 

10.1. Pentru comenzile plasate pe http://www.bettyiceshop.ro a caror valoare este de minim 60RON, discountul se va acorda pe loc, sub forma unei reduceri din totalul de plata aferent comenzii plasate.


SECTIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

11.1. Societatea partenera care primeste un cod de discount nu poate ceda codul respectiv spre a fi utilizat unei alte societati sau catre persoane care nu ii sunt angajate.
11.2. Discountul de 10% care face obiectul prezentei Campanii nu se cumuleaza cu alte reduceri sau discounturi.
11.3. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament si daca achita integral comenzile efectuate pe http://www.bettyiceshop.ro/
11.4. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru datele completate eronat de catre participanti in formularul de comanda disponibil pe http://www.bettyiceshop.ro/ .
11.5. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii.

SECTIUNEA 12. PERSOANE AFLATE IN IMPOSIBILITATEA FIZICA DE A SE DEPLASA

12.1. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, concret neindeplinind conditia varstei de participare, aceasta nu poate fi declarata castigatoare.


SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

13.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
13.1.1. pentru informatiile incomplete, inexacte sau incorecte colectate de la participanti. 
13.1.2. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
13.1.3. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra codurilor de discount;
13.1.4. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
13.2. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

SECTIUNEA 14. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

14.1. Tuturor participantilor la campania promotionala „DISCOUNT 10% PRIN NEWSLETTER” le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
14.2. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata campaniei: nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa de resedinta.
14.3. Datele personale mentionate anterior nu vor fi facute publice, ele fiind necesare doar pentru inregistrarea si livrarea comenzilor plasate pe site.
14.4. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE

15.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul pe veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile legale in vigore.
15.2. Organizatorul sau imputernicitul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

SECTIUNEA 16. INCETAREA CAMPANIEI

16.1. Prezenta campanie poate inceta inainte de termen.
16.2. In cazul in care prezenta Campanie va inceta inainte de 1 septembrie 2018, Organizatorul va aduce aceasta informatie in vederea consumatorilor printr-un Act aditional la prezentul Regulament in care va fi specificata modificarea perioadei Campaniei, modificarile urmand a fi facute publice pe site-ul http://www.bettyiceshop.ro/.

SECTIUNEA 17. LITIGII

17.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane în jurisdictia carora se afla Organizatorul.